επικοινωνια

[φρμκ]

Φάρμακο | Εξαμηνιαίο περιοδικό για την διερεύνηση του ποιητικού φαινομένου

Ιθάκης 24 11257
Αθήνα

e.mail : frmkpoetry@gmail.com