ΣΤΑΘΗΣ ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ: Η ποιητική και ο κόσμος του πολιτικού

Συνέντευξη στον Όμπραντ Σάβιτς
(απόσπασμα)

Advertisements
/

Η ανάσα του αιώνα: μία περίπτωση Aleksei Gastev

  Δέσμη εντολών (1921)   Τεχνικές οδηγίες Η «Δέσμη εντολών» πρέπει να διαβάζεται σε ισόποσα τμήματα όπως γίνεται η τροφοδοσία μιας μηχανής. Στην ανάγνωση δεν πρέπει να υπάρχει εκφραστικότητα, πάθος, ψευδοκλασσικιστική έξαρση ή συναισθηματική κατά τόπους έμφαση. Οι λέξεις και

/

Η ανάσα του αιώνα: μία περίπτωση Aleksei Gastev

  Δέσμη εντολών (1921)   Τεχνικές οδηγίες Η «Δέσμη εντολών» πρέπει να διαβάζεται σε ισόποσα τμήματα όπως γίνεται η τροφοδοσία μιας μηχανής. Στην ανάγνωση δεν πρέπει να υπάρχει εκφραστικότητα, πάθος, ψευδοκλασσικιστική έξαρση ή συναισθηματική κατά τόπους έμφαση. Οι λέξεις και

/

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΦΡΜΚ VII: Η τέχνη και το πολιτικό (ii)

Πώς θα ορίζατε το πολιτικό στην τέχνη σήμερα; Υπάρχει «καλή» ή «κακή» πολιτική τέχνη; Με ποιον τρόπο παίρνετε πολιτική θέση στο έργο σας;

(αποσπάσματα από τις απόψεις που δημοσιεύονται στο περιοδικό)

/

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΦΡΜΚ VII: Η τέχνη και το πολιτικό (ii)

Πώς θα ορίζατε το πολιτικό στην τέχνη σήμερα; Υπάρχει «καλή» ή «κακή» πολιτική τέχνη; Με ποιον τρόπο παίρνετε πολιτική θέση στο έργο σας;

(αποσπάσματα από τις απόψεις που δημοσιεύονται στο περιοδικό)

/

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΦΡΜΚ VII: Η τέχνη και το πολιτικό (i)

Τι σημαίνει για σας «πολιτική ποίηση»; Υπάρχει «καλή» ή «κακή» πολιτική ποίηση; Με ποιον τρόπο παίρνετε πολιτική θέση στο έργο σας;

(αποσπάσματα από τις απόψεις που δημοσιεύονται στο περιοδικό)

/

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΦΡΜΚ VII: Η τέχνη και το πολιτικό (i)

Τι σημαίνει για σας «πολιτική ποίηση»; Υπάρχει «καλή» ή «κακή» πολιτική ποίηση; Με ποιον τρόπο παίρνετε πολιτική θέση στο έργο σας;

(αποσπάσματα από τις απόψεις που δημοσιεύονται στο περιοδικό)

/

Αφιέρωμα: Λόγος και γραφή στις εικαστικές τέχνες/ Η ποίηση έξω από το ποίημα

John Cage, Yoko Ono, Robert Smithson, Joe Brainard , Jackson Mac Low, Guerrilla Girls, Vito Acconci, Fischli και Weiss, Louise Bourgeois, Roni Horn

/

Αφιέρωμα: Λόγος και γραφή στις εικαστικές τέχνες/ Η ποίηση έξω από το ποίημα

John Cage, Yoko Ono, Robert Smithson, Joe Brainard , Jackson Mac Low, Guerrilla Girls, Vito Acconci, Fischli και Weiss, Louise Bourgeois, Roni Horn

/

Γιάννης Ισιδώρου, Homo Camcordus. Οι ευαισθησίες του Γιώργου Άζα

(απόσπασμα) Α. 
Ιστορική αναδρομή και έννοια §1. Τοποθέτηση της έννοιας Καταγραφή είναι η διαδικασία κατά την οποία το ίχνος ενός γεγονότος αποτυπώνεται με τη χρήση εργαλείων από έναν άνθρωπο ή ομάδα ανθρώπων.
Κάθε καταγραφική δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα κατ’ εξοχήν υβριστική

/

Γιάννης Ισιδώρου, Homo Camcordus. Οι ευαισθησίες του Γιώργου Άζα

(απόσπασμα) Α. 
Ιστορική αναδρομή και έννοια §1. Τοποθέτηση της έννοιας Καταγραφή είναι η διαδικασία κατά την οποία το ίχνος ενός γεγονότος αποτυπώνεται με τη χρήση εργαλείων από έναν άνθρωπο ή ομάδα ανθρώπων.
Κάθε καταγραφική δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα κατ’ εξοχήν υβριστική

/