Ζήσης Κοτιώνης, Τοποπραξίες

Έδαφος και επιτελεστικότητα στην Αττική

(…)Την ώρα που το φαντασιακό της απεριόριστης επαύξησης κατακρημνίζεται και η αποικιοποίηση του αττικού εδάφους μοιάζει να είναι σε ανάσχεση, τίθεται ένα ερώτημα αναστοχασμού και επανιδιοποίησης, εκ μέρους του μητροπολιτικού υποκειμένου, των όρων της σχέσης του με το γεωγραφικό απόθεμα της Αττικής, εν όψει μάλιστα των επερχόμενων νέων μορφών αποικιοποίησης του αττικού εδάφους, σε γεωγραφική κλίμακα. Το ερώτημα σε σχέση με το υπαίθριο απόθεμα, όμως, δεν τίθεται σε ένα κλίμα εγκαρτέρησης και ειρηνικής προσαρμογής. Ένας ακήρυκτος πόλεμος μαίνεται εκεί κάτω, στην πόλη, κυρίως μέσα από την πολλαπλή πίεση που δημιουργεί η εισροή του μεταναστευτικού πληθυσμού αλλά και η αποεδαφικοποίηση της εξουσίας που χάνει την εκτελεστική της δικαιοδοσία, ενώ το ταξικό αφήγημα της κοινωνίας επανασχεδιάζεται ριζικά.
(…)

About frmk poetry

Φάρμακο | Εξαμηνιαίο περιοδικό για την διερεύνηση του ποιητικού φαινομένου Κυκλοφορεί! Στα βιβλιοπωλεία και σε επιλεγμένους χώρους τέχνης δύο φορες τον χρόνο.
%d bloggers like this: