Μάριος Χατζηπροκοπίου, ΑΡΓΑ (με ίσο. Στη μέση πάντα, το γράμμα Σςσ)

(απόσπασμα)

Πάρεργο-λάπσους στα 33: «αν πυρ

αυτοσχεδιασμός.» Και:

«όταν                                     μεγαλώσω                      θα                                γίνω…

  ΑΠΕΡΓΟΣ
ΑΠΕΡΓΗΣ
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ
ΑΕΡΓΟΣ
ΑΡΓΟΣ

ηχεί εξάλλου όπως το:

α ρ γ ό ς:

«λευκός, λαμπρός, στιλπνός», εξ ου και το

α ρ γ ή ς: «εκπέμπων λάμψιν λευκήν, στίλβων», το

ε ν α ρ γ ή ς: «σαφής»

α ρ γ έ σ τ η ς: «ο αιθρίαν ποιών (επί ανέμων)»

α ρ γ α ί ν ω: «είμαι λευκός», είμαι

α ρ γ ό ς, εκ του α ρ γ ρ ό ς, από

αρχαίο ινδικό rjráh: «ο ακτινοβολών»

árhunah: «φωτεινός, λευκός»

rajatah: «υπόλευκος», λατινικό

arguo, ρίζα arg– «λάμπων»

πβ. άργιλος, αργυρός

ΑΡΓΥΡΙΑ

ΑΡΓΙΑ, και

ΕΝΑΡΓΕΙΑ

στο ΕΡΓΟ (…)

About isidorou

everyday life, daydreaming, critique,fragments and theories, impossibilities, practices,false strategies, city slang
%d bloggers like this: